Wierzenia

Boże Stópki

Baruch Maksymilian, Boże stopki : archeologia i folklor kamieni z wyżłobionymi śladami stóp, 1907, polona.pl

Jednym ze źródeł jest przekaz Burcharda z Wormacji z 1024 roku, który zakazuje sprawowania wszelkich praktyk magicznych powiązanych ze śladami stóp znajdującymi się na powierzchni głazów.

Religia Pomorzan we wczesnym średniowieczu, Kamil Kajkowski, Andrzej Kuczkowski, 2010

Porównaj: Boże stópki w Posągi, Bałwany, Kamienie

Piorun

Józef Chełmoński, Burza, 1896, polona.pl

Szczególną rolę w symbolice opadów atmosferycznych odgrywa piorun. Miejsce, gdzie uderzył, z reguły uznawane jest za święte. (…) Drzewa, w które uderzył piorun, uważa się za wyjątkowe. (…) Prasa polska w 1959 roku w atmosferze sensacji podała, że w pewnej wsi na Rzeszowszczyźnie (…) do zapalonej od pioruna stodoły nie wezwano straży pożarnej. Płonący budynek miała obejść trzykrotnie naga dziewica trzymająca święty obraz.

Religia Pomorzan we wczesnym średniowieczu, Kamil Kajkowski, Andrzej Kuczkowski, 2010

Święte gaje

Kartuzy, Pomorze, Gaj Światopełka, przed 1927, polona.pl

Przekazy wczesnośredniowiecznie poświadczają istnienie świętych gajów we wszystkich regionach wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny. (…) Herbord – donosił, że w trakcie pobytu w Szczecinie [w latach 1124-1128 – przyp.] Otto napotkał wielki rozłożysty dąb, pod którym znajduje się ulubione źródło, będące siedliskiem bóstwa cieszącego się wielkim poważaniem. (…) Z kolei Ebbo wspomina o orzechu, którego na usilną prośbę mieszkańców miasta biskup nie ściął.

Religia Pomorzan we wczesnym średniowieczu, Kamil Kajkowski, Andrzej Kuczkowski, 2010

Porównaj: Dąb w: Fauna i Flora, Daszki w: Zwyczaje i „Święte gaje Prusów a początki kultu Matki Bożej w Świętej Lipce, wyd. Sanktuarium Matki Bożej Jedności Chrześcijan, Święta Lipka, 2020 w: Jak znaleźć pogańskie miejsce kultu?